Coaching 1e ziektejaar

Re-integratietrajecten duren in sommige situaties te lang. De vinger wordt niet op de zere plek gelegd en er ontstaan bijkomende problemen.

De inzet van deze interventie zorgt voor beweging en duidelijkheid in het eerste ziektejaar. Niet meer maandenlang wachten maar duidelijkheid krijgen door een coaching- en loopbaaninterventie van 5 sessies. In deze vertrouwelijke sessies met uw werknemer wordt er een gekeken naar de opties die er zijn. Wel zo eerlijk naar uw werknemer toe.

Iedere dag korter verzuimen bespaart een werkgever minimaal €250 euro per dag.

Bij een werknemer zorgt korter verzuim voor minder onduidelijkheid, minder frustratie en terugkerend zelfvertrouwen en perspectief.

Vandaar de interventie in het 1e ziektejaar. Niet meer maandenlang wachten maar duidelijkheid creëren tijdens een coaching- en loopbaaninterventie van 5 sessies. In deze sessies met uw werknemer wordt er een weloverwogen nagedacht over de toekomst. Die zowel binnen of buiten het bedrijf kan liggen. Een externe coach kan inzichten en openheid creëren zodat er beweging ontstaat.

Uiteraard is deze interventie niet in alle gevallen van toepassing. Het is belangrijk om deze interventie enkel in te zetten bij situaties waar er onderliggende problematiek speelt, of waarbij de kans klein is dat werknemer terug zal keren in eigen werk.

coaching 1e ziektejaar

Openheid

Voor zowel werknemer als werkgever duren re-integratie trajecten vaak te lang. Niet zelden verergert de situatie of ontstaan er spanningen. Terwijl door inzet van een coaching- en loopbaaninterventie al snel duidelijk kan worden waar het probleem zit. Dit kan ervoor zorgen dat werknemer versneld ergens anders gaat werken en weer perspectief heeft. Het kan ook tot inzichten leiden die ervoor zorgen dat werknemer versneld terugkeert in zijn werk.

Geen ‘pappen en nathouden’ aanpak. Een tijdige inzet van deze interventie zorgt voor een win-win situatie en is enerzijds een financiële besparing en anderzijds het serieus nemen van de werknemer door een ondersteunend traject aan te bieden.

Waarom interventie in het 1e ziektejaar?

Geen maanden verspillen

De traditionele re-integratie aanpak is gebaseerd op het volgen van een tijdslijn. Voor een medewerker kan dit juist ziekmakend zijn. Tijd heelt niet altijd. Soms verergert tijd de situatie juist. Deze inzet kijkt niet naar de tijdslijn maar kijkt naar de huidige situatie en de alternatieven die er zijn. Er ontstaat weer beweging.

De werknemer wordt serieus genomen

Na inzet van deze interventie heeft een werknemer glashelder welke kant hij op wil en aan welke randvoorwaarden zijn werk moet voldoen. Hij wordt serieus genomen en krijgt zelf weer de regie in handen.

Er worden kosten bespaard

De afstand tot de arbeidsmarkt blijft kleiner, de werkgever bespaart de nodige kosten en de werknemer kan weer werken aan zijn toekomst.

Perspectief

Een werknemer floreert niet of verzuimt al langere tijd geheel of gedeeltelijk. Het kan ook zijn dat een werknemer erachter komt dat hij al langere tijd niet op zijn plek zit. Ook een verschil van inzicht met de werkgever kan de reden zijn waardoor de werknemer niet meer presteert zoals voorheen. Hierdoor ontstaan spanningen en vraagt werknemer al langere tijd teveel van zichzelf waardoor er uitputting en uitval is ontstaan.

Waar beide partijen bij gebaat zijn is dat er weer perspectief komt. Dit  kan gerealiseerd worden middels een concreet plan van aanpak, zodat op termijn werknemer weer floreert in (aangepast) werk. 

arbeidsdeskundig onderzoek

Onze werkwijze

In vijf sessies worden de volgende onderdelen doorlopen:

  1. Startpunt: Allereerst een kennismaking en diepte interview. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en een heldere vraagstelling geformuleerd. Er zal uitgelegd worden wat het doel van de interventie is en waarom eigenaarschap hierbij belangrijk is. Gezien de gevoeligheid is het belangrijk om commitment en vertrouwen te krijgen. Vandaar dat ervoor gekozen kan worden om werkgever niet over de inhoud van de gesprekken op de hoogte te stellen.
  2. Meting: Door middel van een HBM-ACT meting wordt in kaart gebracht waar de natuurlijke competenties van de medewerker liggen en op welke competenties hij energie verliest. Hierdoor worden ook zijn gedragsvoorkeuren en innerlijke overtuigingen inzichtelijk.
  3. Herkennen van patronen: heeft werknemer al eens eerder in een soortgelijke situatie gezeten? Een patroon wordt grotendeels gevormd door belangrijke thema’s in het leven. Het herkennen van een patroon kan helpen om in eenzelfde situatie te komen.
  4. Passende functie: Hoe ziet een ideale functie eruit en aan welke randvoorwaarden moet deze functie voldoen? Dat is een belangrijke vraag om helder te krijgen wat de medewerker wil, kan en nodig heeft. Werknemer gaat nadenken over zijn huidige functie en andere passende alternatieven.
  5. Van zelfinzicht naar loopbaanperspectief. Verkenning van diverse scenario’s, aandacht voor consequenties van de verschillende opties binnen of buiten zijn baan.
  6. Eindproduct is persoonlijk actieplan met doelstellingen:  Wat gaat er gebeuren? Hoe gaan we weer vooruit?

Wij hebben jarenlang ervaring binnen de traditionele re-integratie- en verzuimbranche als coach, arbeidsdeskundige en re-integratiebegeleider. Ons werd steeds meer duidelijk dat de huidige werkwijze verouderd is en de trajecten te lang duren. Veel frustratie en weinig resultaat. Iets wat niet bij ons past. Onze inzet stimuleert mensen en zorgt ervoor dat er weer perspectief ontstaat. 

Aanvraag offerte?

Wij geloven niet in zaken als vuistdikke dossiers, ellenlange trajecten of dikdoenerij die een goed resultaat dwarsbomen. Wel geloven wij in vakmanschap, lef en transparantie. Op zoek naar een dwarsligger om je andere inzichten te verschaffen?

Mail naar info@bureaudwarz.nl of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Vrijblijvende kennismaking?

Neem contact met ons op: 085 200 7322

 

Scroll naar boven