Arbeidsdeskundig onderzoek

Na het arbeidsdeskundig onderzoek heeft u het verzuimvraagstuk helder in beeld.

Na afloop van het arbeidsdeskundig onderzoek is het duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor werknemer om te re-integreren binnen of buiten de organisatie. Het resultaat is een duidelijke koers in uw verzuimdossier en in veel gevallen een verkorting van de verzuimperiode.  Daarbij geeft het rapport u een belangrijke leidraad om te voldoen aan de eisen die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet wanneer een werknemer dreigt uit te vallen (preventief) door ziekte of al voor langere tijd ziek is. Een arbeidsdeskundig onderzoek is een effectief middel om de essentie van het probleem te onderzoeken.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt antwoord gegeven op vier vragen:

 • kan werknemer zijn eigen werk nog doen?
 • kan werknemer zijn eigen werk doen met aanpassingen?
 • kan werknemer ander werk doen binnen de organisatie?
 • kan werknemer ander werk doen buiten eigen organisatie?

Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt handvatten voor zowel werkgever als werknemer. Het onderzoek wordt ingezet in opdracht van de werkgever, arbodienst of bedrijfsarts.

arbeidsdeskundig onderzoek

Wat levert het onderzoek op?

Een arbeidsdeskundige adviseert een werkgever over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Als werkgever bent u namelijk verplicht om grondig de terugkeer mogelijkheden te onderzoeken. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft hier invulling aan.

Het resultaat is:

 • U ontvangt een concreet onderbouwd advies met daarbij alle stappen die noodzakelijk zijn voor een duurzaam re-integratieresultaat;
 • Hierdoor is duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor werknemer om te re-integreren binnen of buiten de organisatie;
 • Werknemer krijgt inzichten hoe hij uitval kan voorkomen en of hij met voorzieningen kan blijven werken;
 • U heeft weer helderheid in uw verzuimdossier en u voldoet bij opvolging van het advies aan de gestelde eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Wat je van ons kunt verwachten

Door alle wet- en regelgeving merken wij dat er veel onduidelijkheid is over wie waar verantwoordelijk voor is en wat er vanuit de 'Wet verbetering poortwachter' wel en niet mogelijk is. Deze helderheid kunt u van ons verwachten:

1.

Werknemer en werkgever krijgen een praktisch en pragmatisch advies; er komt weer nieuw perspectief.

2.

Er komt altijd beweging terwijl het mogelijk al langere tijd alleen ‘pappen en nathouden’ was.

3.

Werknemer en werkgever komen tot inzichten waar ze nog niet aan hadden gedacht.

Nadie van Duivenbode

Spoor 2 traject

"Betrokken, empathisch, rechtdoorzee en doelgericht. Dat is de combinatie die ik in de begeleiding van Pieter heb mogen ontvangen en nodig had om nieuwe carrièremogelijkheden te ontdekken. Dankzij de coaching van Pieter heb ik na m’n uitval succesvolle ervaringen kunnen opdoen richting de arbeidsmarkt die mij weer gevoel van perspectief en zelfvertrouwen hebben gegeven."

Coriene van Orsouw

Spoor 2 traject

"Ik heb Pieter mogen inzetten als reintegratiecoach bij Zakenwijzer. We hebben ruim een jaar nauw samengewerkt met elkaar. Naast het feit dat Pieter gewoon een hele leuke vent is met een aanstekelijke lach, is hij ook enthousiast en betrouwbaar. Hij communiceert duidelijk en besteedt tijd en aandacht aan 'de relatie' met zowel opdrachtgever als met client. Daarbij is hij doelgericht (realiseert plaatsingen), kan hij ook de lastige dingen bespreekbaar maken en stemt de samenwerking regelmatig af. Ik werk graag samen met Pieter en beveel hem absoluut aan!"

Wij zorgen voor perspectief

Wat kan de situatie zijn? Een werknemer floreert niet of verzuimt al langere tijd geheel of gedeeltelijk. Een werknemer komt erachter dat hij al langere tijd niet op de juiste plek zit waardoor er uitval is ontstaan. Het kan ook zijn dat werknemer een verschil van inzicht met de werkgever ervaart, waardoor werknemer niet meer presteert zoals in het verleden. Bovenstaande situaties kunnen er de oorzaak van zijn dat er uitputting is ontstaan.

Waar beide partijen bij gebaat zijn is dat
er weer perspectief komt, waarbij er een concreet plan van aanpak is, en dat op termijn de werknemer weer floreert in (aangepast) werk. 

Een andere mogelijkheid is dat er een voorziening ingezet wordt waardoor werknemer (aangepaste) werkzaamheden kan verrichten. De werknemer krijgt op korte termijn weer uitzicht op passend werk en wordt actief bemiddeld naar een andere functie buiten de organisatie.

arbeidsdeskundig onderzoek gesprek

Onze werkwijze

In overleg met werknemer en leidinggevende wordt een datum ingepland voor een bedrijfsbezoek.

Er volgt een gesprek met werknemer (één uur) en met leidinggevende (45 minuten) en een afsluitend gesprek met werknemer en werkgever (15 minuten) en indien nodig een werkplek onderzoek. Aan de hand van het medische advies van de bedrijfsarts komt er een leesbaar en werkbaar onafhankelijk advies waar werknemer en werkgever concreet mee aan de slag kunnen. Wat wij belangrijk vinden is dat zowel de input van werknemer als werkgever serieus genomen wordt.

Binnen 2 weken na het bedrijfsbezoek ontvangen werkgever en werknemer een adviesrapportage, waarbij de mogelijke stappen helder uiteen worden gezet.

Arbeidsdeskundig onderzoek door ons laten verzorgen?

Maak gebruik van het onderstaande contactformulier of bel ons via: 085 200 7322

Wat wij van onze klanten terugkrijgen is dat ze onze persoonlijke benadering waarderen. Wij bieden:

 • betrokkenheid en verbinding;

 • een duidelijke uitleg aan werknemer en werkgever. Het is glashelder wie waar verantwoordelijk voor is;

 • werkbare adviezen. Geen hoogdravende taal of alleen een theoretisch advies.

Veelgestelde vragen

Nee, het is een advies welke vaak wel wordt overgenomen door werkgever. Omdat werkgever eindverantwoordelijk is kan hij het advies naast zich neerleggen. Werknemer en werkgever hebben de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV als er verschil van inzicht is.

Werkgever krijgt binnen 4 weken na aanvraag een rapportage.

Scroll naar boven