Register Casemanagement - Verzuimadvies

Vanuit jarenlange ervaring en specialistische kennis komen wij met een gedegen verzuimadvies. Als werkgever heeft u vaak weinig aan verzuimverslagen waar weinig concreets in lijkt te staan en een bijbehorend verzuimdossier waar u geen grip meer op lijkt te hebben. Dit terwijl u wel verantwoordelijk bent en blijft.

Wij garanderen u een helder advies, gedegen uitleg met oog voor de hele mens.

Voor de leidinggevende, HR-managers en werknemers.

Het medisch advies welk gegeven wordt door een bedrijfsarts moet naar de praktijk vertaald worden. De verantwoordelijkheden moeten helder zijn en dit alles binnen de kader van de wet. In de praktijk vaak nog een hele uitdaging.

Het proces volgen vanuit de Wet verbetering poortwachter gebeurt vaak al. Kennis, inzicht en ervaring hieraan toevoegen kan al een groot verschil maken. Echter het belangrijkste is: de werknemer zien als persoon in combinatie met zijn werkomgeving. En dat is wat wij weten toe te voegen.

Zowel werknemer als werkgever krijgen in begrijpelijke taal uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. Wij geven preventief advies om te voorkomen dat een werknemer zich ziek moet melden. Uiteraard staan wij ook paraat voor een gedegen advies wanneer een medewerker (gedeeltelijk) zijn werk niet kan verrichten. Een duurzaam resultaat is ons uitgangspunt. U kunt er als werkgever voor kiezen om zoveel mogelijk zelf te regelen(eigen regie) en alleen advies in te schakelen wanneer u dit nodig denkt te hebben. Middels ons uitgebreide netwerk zorgen wij ervoor dat u deskundig geholpen wordt door de partij van uw keuze.

ziekteverzuim

Wat maakt ons anders?

Wij geloven niet in maakbaarheid maar in menselijkheid.

Wij voorkomen langdurige trajecten, er komt altijd beweging. Daarbij nemen wij een duidelijke regierol in, dit zorgt voor duidelijkheid voor zowel werknemer als ook werkgever.

Wij zorgen voor duidelijkheid.

Van werkgevers en werknemers horen wij regelmatig dat het voor hen niet duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. De complexiteit van wet- en regelgeving, de hoge kostenpost en de onduidelijkheid wie waar verantwoordelijk voor is, worden als belemmerende factoren ervaren.

Waar men naar op zoek is, is een advies dat werkt, dat de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden helder zijn en waarbij resultaat zichtbaar wordt. Dat vraagt een goede afstemming met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, leidinggevende en werknemer. Re-integratie wordt zo geen ‘moetje’ maar draagt bij aan herstel.

register case management ziekteverzuim

Onze werkwijze

In overleg met een gecertificeerde bedrijfsarts geven wij werknemer en werkgever een helder advies. Wij hebben ervaring en expertise op de inhoud van het dossier en instrueren de leidinggevende om de juiste stappen te zetten in het poortwachter dossier. Advies op maat dus.

Op basis van onze kennis en ervaring weten we wat wel en niet werkt. U kunt van ons verwachten dat wij de juiste vertaling maken van het rapport welke door de bedrijfsarts is opgesteld, de vragen aan de bedrijfsarts stellen welke er gesteld moeten worden en voor beide partijen helder maken wat hun verantwoordelijkheid is. Daarmee wordt ziekteverzuim niet leuk maar voor alle partijen wel goed geregeld.

Helder en werkbaar advies?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bureau Dwarz.

Mail naar info@bureaudwarz.nl, maak gebruik van het contactformulier of bel via: 085 200 7322

Onze aanpak, deskundigheid en menselijkheid geven vertrouwen en dat vertaald zich in resultaat. Geen langslepende trajecten, hoge kosten en veel frustraties maar een pragmatische aanpak en een bevredigend resultaat.

Veelgestelde vragen

Nee, vanuit de Arbeidsomstandighedenwet is een basiscontract arbodienstverlening met een gecertificeerde bedrijfsarts wel een verplichting.

U kunt kiezen uit een vangnetregeling of een maatwerkregeling. Bij een Vangnetregeling sluit u een contract af voor een dienstenpakket met een gecertificeerde arbodienst. Deze arbodienst bewaakt de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en re-integratie, inclusief de relevante administratieve processen. U voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting op het gebied van verzuimbegeleiding.

Bij een maatwerkregeling bepaalt u zelf hoe en door wie u zich deskundig laat bijstaan op het gebied van verzuimbegeleiding. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelfstandige bedrijfsartsen in te huren. In deze situatie bent u zelf verantwoordelijk voor afstemming tussen die deskundigen . De contracten met de deskundigen moeten voldoen aan de wettelijke norm.

Scroll naar boven